Category: Politics / Politik

Protected: Can one believe in atheism and science at the same time?

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: Vad är det första en artificiell intelligens skulle göra?

There is no excerpt because this is a protected post.

Låt oss föreställa oss att de svenska dödsskjutningarna hade varit dödsstraff…

2017-2020 har det dött cirka 40 personer per år i kriminella uppgörelser enligt polisens siffror (antalet skadade i skjutningar är ytterligare ungefär 100/år medan antalet skjutningar är cirka 300/år). Det är välkänt för polisen att offren i många fall är “förväntade”. Skjutningarna är ofta uppföljande episoder i pågående konflikter där det brukar ha funnits tidigare Read More

Ondska VII: Så här gick det till

”Fake news” Vid det här laget har de flesta hört begreppet “fake news”. Det som menas är egentligen inte nödvändigtvis att innehållet i nyhetsartikeln är felaktigt. Istället kan innehållet vara vinklat på ett sätt som skapar ett obalanserat intryck av verkligheten så att läsaren drar slutsatser som kan vara felaktiga. Problemet med ”fake news” handlar Read More

Den inhemskt svenska hederskulturen

Vi behöver prata om den etniskt svenska hederskulturen. Hedersvåld är ett destruktivt beteende där bestraffning och hämnd används för att tillrättavisa eller statuera exempel när personer ur den egna gruppen väljer att bryta mot det accepterade levnadssättet. Syftet med det destruktiva beteendet är att försvara den berörda gruppens renlighet. Av någon anledning har vi i Read More

En välfungerande skola skyddar mot kriminalitet

Kriminella ungdomar i orten Sverige har sedan efter andra världskriget ofta förknippats med välfungerande demokrati, fredliga relationer till grannländer och en stark individualistisk kultur som värnar mångfald. Men vad tänker du på när du hör talas om Sverige idag? Vad är Sverige för land och vart är landet på väg? Samtalet om Sverige idag har Read More

Valåret 2018

Vad är ens svenska värderingar? Vi närmar oss valåret 2018 och samtalet om samhället känns ytterst polariserat. Det finns i luften en känsla av att samhället befinner sig i kris. De flesta kan nog inte specificera vad som gick fel eller hur det gick fel men många har en vag föraning som är löst underbyggd. Read More