Category: Relationships / Relationer

Självkännedom: “Kurshelg 3”

Vad hindrar mig från att eftersträva mina värderingar? Vad hindrar mig från att uttrycka och uppvisa det jag tror på? Vilka människor kan jag inte vara utan? Vad krävs för att en utomstående ska tillhöra denna skara? Read More

Dikt: Vad är du för varelse (färdig)

—— Vad är du för varelse Du kreativa destruktion Du som har besatt mina lemmar Till att dränera bläcket med pickande precision För att sedan skriva under med ditt namn I det jag trodde var min konstitution Du har stulit mina ord Och i din närvaro Är allt jag förnimmer att jag en gång må Read More