Category: Conflict / Konflikt

Den inhemskt svenska hederskulturen

Vi behöver prata om den etniskt svenska hederskulturen. Hedersvåld är ett destruktivt beteende där bestraffning och hämnd används för att tillrättavisa eller statuera exempel när personer ur den egna gruppen väljer att bryta mot det accepterade levnadssättet. Syftet med det destruktiva beteendet är att försvara den berörda gruppens renlighet. Av någon anledning har vi i Read More

Dikt: Du behöver räddas (färdig)

Vi behöver rädda dig. Med alla medel. På alla sätt. Oavsett villkor. Du ska räddas. Tacka oss sen. Allt i ett svep eller i omgångar. Som du finner orden. Frälsas. För din egen skull. Mot det fördolda som väntar. För det oskrivna som vi anar. Från det du inte vet. Av medlidandets behag.  Du behöver tröst Read More