Category: Conflict / Konflikt

Låt oss föreställa oss att de svenska dödsskjutningarna hade varit dödsstraff…

2017-2020 har det dött cirka 40 personer per år i kriminella uppgörelser enligt polisens siffror (antalet skadade i skjutningar är ytterligare ungefär 100/år medan antalet skjutningar är cirka 300/år). Det är välkänt för polisen att offren i många fall är “förväntade”. Skjutningarna är ofta uppföljande episoder i pågående konflikter där det brukar ha funnits tidigare Read More

Oskyldigt dömd med det var ändå rimligt

Oskyldigt dömd Årsskiftet 2015-2016 var jag i Grekland för att hjälpa till med flyktingmottagandet. Under den perioden var Grekland en sluss in i Europa – flyktingarna stannade kvar tills de fick klartecken av de grekiska myndigheter att de fick resa vidare. Under tiden som flyktingarna mellanlandade hade de olika behov som lägren försökte att hjälpa Read More

Ingen hade behövt dö… men den första stenen var kastad

Två familjer driver varsin restaurang i en medelstor stad. Det ekonomiska läget i båda restauranger är tufft men båda restauranger har mat som håller hög kvalitet. Det tråkiga för deras verksamheter är att båda restauranger serverar ungefär samma utbud av mat och därmed konkurrerar om ungefär samma kundkrets. Som att det inte redan var ett Read More

Ondska VII: Så här gick det till

”Fake news” Vid det här laget har de flesta hört begreppet “fake news”. Det som menas är egentligen inte nödvändigtvis att innehållet i nyhetsartikeln är felaktigt. Istället kan innehållet vara vinklat på ett sätt som skapar ett obalanserat intryck av verkligheten så att läsaren drar slutsatser som kan vara felaktiga. Problemet med ”fake news” handlar Read More

Den inhemskt svenska hederskulturen

Vi behöver prata om den etniskt svenska hederskulturen. Hedersvåld är ett destruktivt beteende där bestraffning och hämnd används för att tillrättavisa eller statuera exempel när personer ur den egna gruppen väljer att bryta mot det accepterade levnadssättet. Syftet med det destruktiva beteendet är att försvara den berörda gruppens renlighet. Av någon anledning har vi i Read More

Dikt: Du behöver räddas (en kritik av fundamentalism)

Vi behöver rädda dig. Med alla medel. På alla sätt. Oavsett villkor. Du ska räddas. Tacka oss sen. Allt i ett svep eller i omgångar. Som du finner orden. Frälsas. För din egen skull. Mot det fördolda som väntar. För det oskrivna som vi anar. Från det du inte vet. Av medlidandets behag.  Du behöver tröst Read More