Author: Usama old

Talibanerna har omtyckta bilverkstäder

Jag skulle iväg och fixa stenskott på bilen strax före lunch. Det ena leder till det andra och nu en bit efter lunch tänker jag plötsligt på varför länder som Afghanistan är så kaotiska. Att tankarna far iväg på det här sättet påverkas säkert av en efterbild i mitt minne från tidigare idag då de Read More

Den inhemskt svenska hederskulturen

Vi behöver prata om den etniskt svenska hederskulturen. Hedersvåld är ett destruktivt beteende där bestraffning och hämnd används för att tillrättavisa eller statuera exempel när personer ur den egna gruppen väljer att bryta mot det accepterade levnadssättet. Syftet med det destruktiva beteendet är att försvara den berörda gruppens renlighet. Av någon anledning har vi i Read More

Valåret 2018

Vad är ens svenska värderingar? Vi närmar oss valåret 2018 och samtalet om samhället känns ytterst polariserat. Det finns i luften en känsla av att samhället befinner sig i kris. De flesta kan nog inte specificera vad som gick fel eller hur det gick fel men många har en vag föraning som är löst underbyggd. Read More

Ondska I: ”Common sense doesn’t make sense”

Scenariona har handlat om att döda människor på en industriell skala, att utsätta utpekade människor för extremt plågsamma ritualer, att döda oskyldiga som råkar finnas i närheten och slutligen – att döda ett litet barn… Det fascinerande är att varje aktör i de här fyra fallen inte skulle anse sitt agerande vara felaktigt – men den skulle fördöma de andra. Read More

Avslutningstal för AT-läkare

… Vänner… Vi har sett framtiden i varandra. Vi vet om varandras förmågor… att de i sinom tid kommer att bära upp samhället. Sjukvård handlar om att återge människor en upplevelse av integritet och värdighet när de inte längre känner igen sig i sina kroppars önskade funktionalitet. Varje människa som passerar oss är en hel värld som fostras i våra händer, en komplett skapelse-akt inom vårt räckhåll… Read More

Självkännedom: “Kurshelg 3”

Vad hindrar mig från att eftersträva mina värderingar? Vad hindrar mig från att uttrycka och uppvisa det jag tror på? Vilka människor kan jag inte vara utan? Vad krävs för att en utomstående ska tillhöra denna skara? Read More

Dikt: Du behöver räddas (en kritik av fundamentalism)

Vi behöver rädda dig. Med alla medel. På alla sätt. Oavsett villkor. Du ska räddas. Tacka oss sen. Allt i ett svep eller i omgångar. Som du finner orden. Frälsas. För din egen skull. Mot det fördolda som väntar. För det oskrivna som vi anar. Från det du inte vet. Av medlidandets behag.  Du behöver tröst Read More

Dikt: Burdens (färdig)

Burdens The burdens of a mind unshy. Oh, no recluse ever found that ivory tower. And many there were rattling their books as they tried. Unduly in the hunt and the pry. That profligate stream of consciousness. Leaving the curious with but ever more to cry. Read More

Dikt: Overthinking (färdig)

Overthinking Distraught by highly incoherent dreams, I am. Bleeding out my self-esteem, In a self-conscious fear, Of a feared self-consciousness to be, I died before I lived, And I’m not done killing me. Jag hade lite tankar på att skriva en separat bok med dikter. Efter ett tag så tänkte jag att det kanske inte Read More

Dikt: Vad är du för varelse (färdig)

—— Vad är du för varelse Du kreativa destruktion Du som har besatt mina lemmar Till att dränera bläcket med pickande precision För att sedan skriva under med ditt namn I det jag trodde var min konstitution Du har stulit mina ord Och i din närvaro Är allt jag förnimmer att jag en gång må Read More

1 2