Category: Leadership / Ledarskap

What is it that counts?

Why do you carry the dreams you do? Why do you want to change the world for the better? What is it about a world that you ultimately will leave behind you that has you making the sacrifices you do for the sake of its betterment? These questions are ones that I have been juggling Read More

Valåret 2018

Vad är ens svenska värderingar? Vi närmar oss valåret 2018 och samtalet om samhället känns ytterst polariserat. Det finns i luften en känsla av att samhället befinner sig i kris. De flesta kan nog inte specificera vad som gick fel eller hur det gick fel men många har en vag föraning som är löst underbyggd. Read More

Avslutningstal för AT-läkare

… Vänner… Vi har sett framtiden i varandra. Vi vet om varandras förmågor… att de i sinom tid kommer att bära upp samhället. Sjukvård handlar om att återge människor en upplevelse av integritet och värdighet när de inte längre känner igen sig i sina kroppars önskade funktionalitet. Varje människa som passerar oss är en hel värld som fostras i våra händer, en komplett skapelse-akt inom vårt räckhåll… Read More