Tag: postmodernism

Dikt: As we speak(färdig)

Den här dikten handlar om upplevelsen av att lyfta med andra människor i ett trevligt samtal. Avkapslade från omgivningen i en privat mikrokosm så överbrygger vi det avstånd som skiljer alla levande väsen åt. Vi kan tala på riktigt genom att lämna åt sidan allt som inte förhöjer ögonblicket. Det finns nämligen nivåer i samtalet som bara Read More